Roder HTS Structures

Објекти по захтеву

Од зачетака индустријске производње и изнајмљивања надстрешница за манифестације, компаније које су их изнајмљивале су биле у могућности да изаберу и затим купе своје префериране врсте дизајна надстрешница од мноштва произвођача који су нудили бројне системе привремених конструкција.

Историјски гледано, једном када је компанија која се бави изнајмљивањем изабрала свог добављача, та компанија која изнајмљује надстрешнице је постала „заробљена“ и упућена на тог добављача због некомпатибилности система надстрешница изабраног добављача са системима других добављача.

До сада, компанијама су на располагању биле две опције. Могле су или да наставе да купују и одржавају своју постојећу шаторску опрему користећи свог изабраног добављача, без контроле над ценама и уз нефлексибилне рокове производње, или, алтернативно, да изаберу новог добављача. То је укључивало куповање још једног система надстрешнице, а у исто време и бављење повезаним високим трошковима инвестирања код новог добављача и бављење конфузијом која настаје приликом интегрисања другог комплета компоненти у компанијин постојећи инвентар намењен изнајмљивању.

Асортиман производа компатибилних конструкција компаније RÖDER HTS HÖCKER је посебно дизајниран како би компанијама које се баве изнајмљивањем надстрешница и опреме за манифестације широм света пружио једну алтернативну опцију снабдевања коју могу да размотре када размишљају о куповини нове шаторске опреме.

Наш широки асортиман компатибилних система конструкција је 100% компатибилан, потпуно пројектован и структурно се не разликује од својих конкурентских производа.  Овај алтернативни канал снабдевања омогућава компанијама које се баве изнајмљивањем надстрешница за манифестације куповину резервних делова компоненти, продужних основних јединица и нових конструкција надстрешница од добављача за којег осећају да може да испоручи најбољи целокупни пакет у смислу високог квалитета производа, времена од производње до испоруке, и, што је најзначајније, да може да испоручи производе по конкурентној цени.

Контактирајте RÖDER HTS HÖCKER за понуду алтернативног поређења још данас.