Roder HTS Structures

Дизајн и производња

Предводник у прецизно пројектованим системима шатора

Наша посвећеност квалитету се огледа у производима које дизајнирамо и производимо. Сви производи компаније RÖDER HTS HÖCKER се подвргавају интензивној анализи структурног дизајна, што Вам пружа потпуну гаранцију да ће наши производи да обезбеде изузетне перформансе током целокупног њиховог животног века.

Производи компаније RÖDER HTS HÖCKER су дизајнирани, развијени и произведени у нашем производном погону који поседује ISO 9001:2000 сертификат и налази се у граду Kefenrod, у Немачкој. Иновације и технологија заузимају главно место у филозофији компаније, уз значајне инвестиције у процес производње, што представља основ за наш трајни успех. Та политика сталног инвестирања обезбеђује да компанија трајно постиже високе нивое квалитета производње, ефикасности и продуктивности.

Кључне предности у дизајну и производњи:

  • Компанија послује користећи најсавременији производни погон величине 64.000 m², , посебно дизајниран и изграђен за производњу великог обима нашег широког асортимана система привремених конструкција и додатних производа.
  • Погон има могућности и капацитет за рад 24 сата дневно, што омогућава производњу 60.000 m² завршених производа и привремених конструкција недељно, обезбеђујући задовољавање високе потражње за производима и фиксних рокова испоруке током целе године.
  • Обимно одељење техничког дизајна и структурне анализе потпуно опремљено најновијим софтвером, укључујући и водеће апликације у овој грани индустрије као што су AutoCAD и Strucad. Снажна повећеност инвестирању у нове технологије омогућава и дизајн нових производа и прилагођени дизајн, пројекти добијају најквалитетнија, вредносно прилагођена решења која одговарају прецизним захтевима.
  • Модернизовани погон садржи шест наменски грађених производних хала, од којих је свака потпуно опремљена системом плафонских дизалица који омогућава уједначен проток производа кроз целокупан процес производње, од сировине до завршног производа.
  • Све примарне компоненте оквира (усправни потпорни стубови, греде, летве и оквир забата) се производе на једној од пет CNC (компјутерски нумерички контролисаних) роботизованих машина велике брзине са 5 оса. Ови напредни методи производње пружају највиши степен тачности у прецизној производњи, што за резултат има савршено пројектован завршни производ.
  • Све компоненте оквира се подвргавају строгим поступцима контроле квалитета и завршне инспекције. Након завршне инспекције, производи се пакују, повезују и припремају за испоруку клијентима.

Целокупан рад фабрике је у потпуности подржан поузданим системом инфраструктуре који нам омогућава ефикасну и делотворну производњу наших система шатора без унутрашњих потпорних шипки, као и додатне опреме, који су на водећем месту у свету.

JW Player goes here